VIK

UAB „Verslo ir investicijų konsultacijos“

ES projektų rengimas ir administravimas


VIK komandos nariai suteiks Jums konsultacijas ES struktūrinių fondų paramos klausimais, įvertins projekto finansavimo iš ES struktūrinių fondų 2014-2020 m. galimybes, parengs paraiškas finansavimui gauti bei padės administruoti ES paramą gavusius projektus.

 

Šiuo metu siūlome rengti paraiškas pagal šias priemones:

Expo sertifikatas LT

(kvietimo pabaiga 2019 m. gruodžio 9 d.)

Dizainas LT“ 

(Kvietimas dar nepaskelbtas. Planuojama paskelbti 2019 m. III ketv.)

Naujos galimybės LT“ 

(Kvietimas dar nepaskelbtas. Planuojama paskelbti 2020 m. II ketv.)

Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (2019 m.)

(Paraiškų priėmimas: nuo 2019-11-04 iki 2019-12-31)

Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (2019 m.)“

(Paraiškų priėmimas: nuo 2019-11-04 iki 2019-12-31)

Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (išmoka iki 16 tūkst. Eur) (2019 m.)“

(Paraiškų priėmimas: nuo 2019-11-04 iki 2019-12-31)

Eksperimentas“ 

(Finansuojama sritis - Inovacijų inicijavimas ir plėtra, bendri verslo ir mokslo projektai kuriant naujus produktus ar paslaugas, investuojant į mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros infrastruktūrą)

(Kvietimas dar nepaskelbtas. Planuojama paskelbti 2019 m. IV ketv.)

Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ 

(Finansuojama sritis - Pramonės įmonių investicijos į atsinaujinančios energetikos įrenginius (biokuro, saulės ir pan.))


(Kvietimas dar nepaskelbtas. Planuojama paskelbti 2019 m. IV ketv.)

„Eco-inovacijos LT“ 

(Finansuojama sritis - Aplinkosaugos vadybos ir (ar) valdymo sistemų diegimas, gamybos technologinių ir (ar) aplinkosaugos auditų atlikimas, ekologinis gaminių projektavimą)

(Kvietimas dar nepaskelbtas. Planuojama paskelbti 2019 m. IV ketv.)

„Eco-inovacijos LT+“ 

(Finansuojama sritis - Investicija į įrenginius ir technologijas, kurias įdiegus mažėja ūkinės veiklos poveikis aplinkai)            

(Kvietimas dar nepaskelbtas. Planuojama paskelbti 2020 m. I ketv.)


Prieš pradedant rengti projektus, siekiant gauti ES struktūrinių fondų paramą, suteiksime Jums konsultacijas ES struktūrinių fondų paramos klausimais, įvertinsime projekto finansavimo iš ES struktūrinių fondų 2014-2020 m. galimybes. Vėliau Jums priėmus sprendimą teikti paraišką dėl ES struktūrinių fondų paramos, parengsime visą privalomą projekto dokumentaciją (užpildysime paraišką, sudarysime projekto biudžetą, parengsime investicinį projektą ir/ar galimybių studiją ir/ar verslo planą bei padėsime surinkti reikalingą dokumentaciją). Pateikus projektą vertinimui, esant poreikiui, jo vertinimo metu pagal nustatytus reikalavimus tikslinsime pateiktą informaciją, pateiksime papildomai paprašytą dokumentaciją. Projektui suteikus paramą, padėsime Jums projektą administruoti. Administruojant projektus, VIK komandos nariai parengs pirkimų dokumentaciją, konsultuos visais procedūriniais pirkimų klausimais, teiks konsultacijas projekto įgyvendinimo klausimais, rengs projekto tarpines ir galutines ataskaitas bei mokėjimo prašymus, konsultuos projekto išlaidų tinkamumo klausimais ir visais kitais su projekto administravimu susijusiais klausimais.